Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)επιχείρηση / El Negoci next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η διαφήμιση l'anunci
η επιχείρηση el negoci
η επιτροπή el consell
ο ανταγωνισμός la competència
η εταιρία l'empresa
η ανάπτυξη el desenvolupament
η διανομή la distribució
η βιομηχανία la indústria
η αγορά el mercat
ο οργανισμός l'organització
το γραφείο l'oficina
το συμβόλαιο el contracte
η διαπραγμάτευση la negociació
το εμπόριο el comerç