Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)το γραφείο / L'Estudi next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το γραφείο l'escriptori
η καρέκλα la cadira
το βιβλίο el llibre
το στυλό el bolígraf
το μολύβι el llapis
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής l'ordinador
το τηλέφωνο el telèfon
το φωτιστικό διαβάσματος el llum també flexo
η αρχειοθήκη l'arxivador