Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)τα στοιχεία / Els Elements next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
τα σύννεφα els núvols
η βροχή la pluja
ο άνεμος el vent
το χιόνι la neu
η λιακάδα el sol
το νερό l'aigua
η φωτιά el foc
ο πάγος el gel
το χαλάζι la pedregada
ο αέρας l'aire
η γη la terra
η σκόνη la pols