Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Ορόσημα / Esdeveniments Importants next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η γέννηση el naixement
το νήπιο un nen que encara no camina, que gateja
η παιδική ηλικία la infantesa o infància
η εφηβεία l'adolescència
η αποφοίτηση la graduació
τα γενέθλια l'aniversari
η καριέρα la carrera universitària i professional
ο αρραβώνας el compromís
ο γάμος el matrimoni
το διαζύγιο el divorci
μεσήλικας la maduresa
η συνταξιοδότηση la jubilació
ηλικιωμένος la vellesa
ο θάνατος la mort
τα σχολικά χρόνια els anys escolars