Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)σωματικές ποιότητες / Qualitats Físiques next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
χοντρός gras
αδύνατος prim
ψηλός alt persona
κοντός baix persona
δυνατός fort
αδύναμος feble
μεγάλος gran
μικρός petit
μακρύς llarg
κοντός curt
βαθύς profund
ρηχός superficial
ψηλός alt
χαμηλός baix
βαρύς pesant
ελαφρύς lleuger