Φράσεις Ελληνικά με Γερμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μηδέν έως εννέα / null bis neun
Η πρόοδος σας σ' αυτό το μάθημα
Φράσεις που μάθατε 0
Φράσεις που απέμειναν για να μάθετε 10
Ερωτήσεις που απαντήσατε 0
ΠΡΟΟΔΟΣ 0 / 10 (0%)
ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 0 / 0 (0%)
Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γερμανικά
τρία