Φράσεις Ελληνικά με Γερμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

εγώ είμαι και εγώ έχω / sein und haben
Η πρόοδος σας σ' αυτό το μάθημα
Φράσεις που μάθατε 0
Φράσεις που απέμειναν για να μάθετε 12
Ερωτήσεις που απαντήσατε 0
ΠΡΟΟΔΟΣ 0 / 12 (0%)
ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 0 / 0 (0%)
Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γερμανικά
Αυτοί είναι