Φράσεις Ελληνικά με Γερμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

εγώ είμαι και εγώ έχω / sein und haben
Η πρόοδος σας σ' αυτό το μάθημα
Φράσεις που μάθατε 0
Φράσεις που απέμειναν για να μάθετε 12
Ερωτήσεις που απαντήσατε 0
ΠΡΟΟΔΟΣ 0 / 12 (0%)
ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 0 / 0 (0%)
Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γερμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εσείς έχετε Es hat Er(m), Sie(f) hat
Ich habe
Ihr habt Plural
Sie haben
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση