Φράσεις Ελληνικά με Αγγλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Χρώματα / colours

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Αγγλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
λευκό colour
white
black
light
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση