Φράσεις Ελληνικά με Αγγλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

χρόνος / time

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Αγγλικά
η μέρα