Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συναίσθημα / Sentimientos

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
μου αρέσει