Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συναίσθημα / Sentimientos (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
αγαπώ amar
μισώ odiar
μου αρέσει gustar
αντιπαθώ disgustar
ελπίζω esperar
θέλω querer
μετανοιώνω arrepentirse