Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συναίσθημα / Sentimientos

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
θέλω odiar
querer
esperar
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση