previous(προηγούμενη λίστα) next(επόμενη λίστα)

Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Δέκα μέχρι δεκαεννέα / Diez a diecinueve

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Δέκα diez
Έντεκα Έντεκα once
Δώδεκα doce
Δεκατρία trece
Δεκατέσσερα catorce
Δεκαπέντε quince
Δεκαέξι Δεκάξι dieciséis
Δεκαεπτά Δεκαεφτά diecisiete
Δεκαοκτώ Δεκαοχτώ dieciocho
Δεκαεννέα Δεκαεννιά diecinueve