Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

θρησκεία και πίστη / Religión y fe

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
η θρησκεία