Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

θρησκεία και πίστη / Religión y fe (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η θρησκεία la religión
η πίστη fe
η προσευχή el orador
η τελετή la ceremonia
το πνεύμα el espíritu
η ψυχή el alma
ο θεός el dios
ο ιερέας el cura
θείο divino
άγιο sagrado male
ο παράδεισος cielo
η κόλαση infierno
αιώνιο eterno male
ο δημιουργός el creador