Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

θρησκεία και πίστη / Religión y fe

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο ιερέας el cura
infierno
cielo
el espíritu
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση