Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

δράσεις 2 / Acciones 2

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
ξεκινώ