Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

δράσεις 2 / Acciones 2 (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ζω vivir
πεθαίνω morir
δημιουργώ crear
ξεκινώ empezar
σταματώ parar
μπορώ poder
προσπαθώ intentar
ηγούμαι llevar
μετρώ medir
καθαρίζω limpiar