Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οι αισθήσεις / Los cinco sentidos

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
βλέπω saborear
ver
oler
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση