Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

οι αισθήσεις / Los cinco sentidos (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
βλέπω ver
κοιτάζω mirar
ακούω oír
ακούω escuchar
αγγίζω tocar
αισθάνομαι sentir
μυρίζω oler
δοκιμάζω saborear