Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Άλγεβρα και Αριθμητική / Álgebra y aritmética (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η προσέγγιση la aproximación
Η σταθερά la constante
Το μέγεθος ως τάξη μεγέθους la magnitud
Ο όρος el término
Ο άγνωστος lo desconocido
Η μεταβλητή la variable
Ο κόμβος el nodo
Τυχαίο arbitrario
Επαναλαμβανόμενο recurrente