Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Γεωμετρία και τριγωνομετρία / Geometría y trigonometría (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η περίμετρος la circunferencia
Η διάμετρος el diámetro
Ο γεωμετρικός τόπος el locus
Η εφαπτομένη la tangente
Το ημίτονο el seno
Το συνημίτονο el coseno
Η λοξή γωνία el oblicuo
Η κάθετη la perpendicular
Η γωνία el ángulo
Η γραμμή la línea