Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Γεωμετρία και τριγωνομετρία / Geometría y trigonometría

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η περίμετρος el locus
el diámetro
la circunferencia
la línea
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση