Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Άλγεβρα και Αριθμητική / Álgebra y aritmética

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Επαναλαμβανόμενο recurrente
arbitrario
el nodo
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση