Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Τα βασικά των μαθηματικών / Matemática elemental

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
Το ορθογώνιο