Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Μηχανική / Mecánica

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
Ο μοχλός