Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Μηχανική / Mecánica (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η ταχύτητα la velocidad
Ο όγκος el volumen
Η δύναμη la fuerza
Η μάζα la masa
Η επιτάχυνση la aceleración
Το πλάτος της ταλάντωσης la amplitud
Ο μοχλός la palanca
Το υπομόχλιο fulcro
Το φορτίο la carga
Η αδράνεια La Cantidad de Movimiento
Το έμβολο el pistón
Το βλήμα el proyectil
Η τροχαλία la polea
Το εκκρεμές el péndulo