Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

κατεύθυνση και θέση / Dirección y posición

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
μπροστά