Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

κατεύθυνση και θέση / Dirección y posición (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
εδώ aquí
εκεί allí
η κατεύθυνση la dirección
η απόσταση la distancia
ο βορράς el norte
ο νότος el sur
η ανατολή el este
η δύση el oeste
αριστερά izquierda
δεξιά derecha
μπροστά el frente
πίσω el fondo
μακριά lejos
κοντά cerca