Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

κατεύθυνση και θέση / Dirección y posición

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο βορράς izquierda
cerca
el norte
el fondo
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση