Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μικρές προτάσεις 2 / Frases cortas 2

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η συνήθεια El habito
Gente normal
Tantos Tantas (femenino)
Depende de
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση