Φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μικρές προτάσεις 2 / Frases cortas 2 (προηγούμενη λίστα) (επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ισπανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)

(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)

Ελληνικά Ισπανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
τακτικά Regularmente
εξαρτάται Depende de
Εξίσου καλός Tan bonito como bonito para cosas/simpático para personas
Εργάζομαι για Trabajando para
Τόσα πολλά Tantos Tantas (femenino)
εκτός A parte de
έτσι ώστε para que
όπως και να 'χει De cualquier modo
Επιτρέπεται; Está permitido?
ένα λεπτό Un momento
Συνηθισμένοι άνθρωποι Gente normal
Η συνήθεια El habito
πολύ απασχολημένος Estar muy ocupado
Είμαι απασχολήμενος Estoy ocupado
Και ούτω καθεξής y así sucesivamente
Εν πρώτοις En primer lugar
Ανησυχώ Estar preocuapado