Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συναίσθημα / l'émotion next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
αγαπώ aimer
μισώ détester
μου αρέσει aimer
αντιπαθώ ne pas aimer
ελπίζω espérer
θέλω vouloir
μετανοιώνω regretter