Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Πηγαίνω και έρχομαι / aller et venir

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ έρχομαι Je viens
Ils vont
Tu vas
Vous allez
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση