Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Πηγαίνω και έρχομαι / aller et venir next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ πηγαίνω Je vais
Εσύ πηγαίνεις Tu vas
Αυτό πηγαίνει il va
Εμείς πηγαίνουμε Nous allons
Εσείς πηγαίνετε Vous allez
Αυτοί πηγαίνουν Ils vont
Εγώ έρχομαι Je viens
Εσύ έρχεσαι Tu viens
Αυτό έρχεται il vient
Εμείς ερχόμαστε Nous venons
Εσείς έρχεστε ερχόσαστε Vous venez
Αυτοί έρχονται Ils viennent