Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Κάνω και φαίνομαι / faire et sembler next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ κάνω je fais
Εσύ κάνεις tu fais
Αυτό κάνει il fait
Εμείς κάνουμε nous faisons
Εσείς κάνετε vous faîtes
Αυτοί κάνουν Ils font
Εγώ φαίνομαι je semble
Εσύ φαίνεσαι tu sembles
Αυτό φαίνεται il semble
Εμείς φαινόμαστε nous semblons
Εσείς φαίνεστε vous semblez
Αυτοί φαίνονται ils semblent