Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Δέκα μέχρι δεκαεννέα / dix à dix-neuf next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Δέκα dix
Έντεκα Έντεκα onze
Δώδεκα douze
Δεκατρία treize
Δεκατέσσερα quatorze
Δεκαπέντε quinze
Δεκαέξι Δεκάξι seize
Δεκαεπτά Δεκαεφτά dix-sept
Δεκαοκτώ Δεκαοχτώ dix-huit
Δεκαεννέα Δεκαεννιά dix-neuf