Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)αντικείμενα του σπιτιού / les objets ménagers next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η βούρτσα la brosse
ο κουβάς le seau
ο σπάγκος la ficelle
το σφυρί le marteau
ο γάντζος le crochet
η κόμπος le noeud
το καρφί le clou
η βελόνα l'aiguille fem.
η καρφίτσα l'épingle fem.
ο σωλήνας le tuyau
η αντλία la pompe
ο κρίκος l'anneau masc.
η ράβδος la tige
η βίδα la vis
το φτυάρι la cosse
ο τροχός la roue
το καλώδιο le fil
η ηλεκτρική σκούπα l'aspirateur