Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

ο ηλεκτρονικός υπολογιστής / l'ordinateur

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
η δισκέτα