Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ο ηλεκτρονικός υπολογιστής / l'ordinateur next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η οθόνη le moniteur
το πληκτρολόγιο le clavier
το ποντίκι la souris
το δίκτυο le réseau
το λογισμικό le logiciel
η ηλεκτρονική διεύθυνση le courriel l'e mail
η συντριβή le plantage
ο σκληρός δίσκος le lecteur de disquette
η δισκέτα la disquette