Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

ο ηλεκτρονικός υπολογιστής / l'ordinateur

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο σκληρός δίσκος le réseau
le lecteur de disquette
le moniteur
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση