Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)το κεφάλι / la tête next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το πρόσωπο le visage
το μάγουλο la joue
το σαγόνι le menton
το χείλος la lèvre
η γλώσσα la langue
τα ούλα les gencives fem.
ο λάρυγγας la gorge
το δόντι la dent
το ρουθούνι la narine
το βλέφαρο la paupière
το φρύδι le sourcil