Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εκπαίδευση / l'éducation next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η άλγεβρα l'algèbre
η αριθμητική l'arithmétique
η βιολογία la biologie
η χημεία la chimie
η γεωγραφία la géographie
η γεωλογία la géologie
η γεωμετρία la géométrie
τα μαθηματικά les mathématiques
η φυσική la physique
η φυσιολογία la physiologie
η ψυχολογία la psychologie
η ζωολογία la zoologie
η ιστορία l'histoire
η πολιτική la politique
η κοινωνιολογία la sociologie
η μουσική la musique
οι τέχνες l'art
η εκπαίδευση l'éducation
τα οικονομικά l'économie
οι γλώσσες les langues