Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)σωματικές ποιότητες / Qualités physiques next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
χοντρός gros
αδύνατος mince
ψηλός grand
κοντός petit
δυνατός fort
αδύναμος faible
μεγάλος gros
μικρός petit
μακρύς filiforme fin
κοντός petit
βαθύς profond
ρηχός peu profond
ψηλός haut
χαμηλός bas
βαρύς lourd
ελαφρύς léger