Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)δημόσιοι λειτουργοί / Les fonctionnaires next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο αστυνομικός Le policier
ο πολιτικός Le politicien
ο διαχειριστής L'administrateur masc.
ο στρατιώτης Le soldat
ο ναύτης Le marin
ο ταχυδρόμος Le facteur le postier
ο οδηγός λεωφορείου Le conducteur de bus
ο σκουπιδιάρης L'éboueur masc.
ο τροχονόμος L'agent de la paix