Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

μικρές προτάσεις 1 / Locutions courtes

Μπορείτε ν' απαντήσετε την ερώτηση που ακολουθεί;
Ελληνικά Γαλλικά
Διψάω