Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μικρές προτάσεις 1 / Locutions courtes next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Σωστά C'est vrai
Όχι κι άσχημο Ce n'est pas mauvais Ce n'est pas mal
Ευχαρίστησή μου Je vous en prie Avec plaisir
Στις υπηρεσίες σας A votre service
Ευχαριστώ πολύ Merci beaucoup
Καθόλου De rien
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω Que puis-je faire pour vous ? Je peux vous aider ?
Συγνώμη Désolé e
Απλά για να σιγουρευτώ Juste pour être sûre
Νομίζω Je pense, oui
Εξαρτάται Cela dépend
Καλή ιδέα Bonne idée
Πάμε Allons-y
Είμαι χορτάτος Je n'ai plus faim
Πεινάω J'ai faim
Διψάω J'ai soif