Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέρη ενός βιβλίου / Les éléments d'un livre next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φράση La locution
η πρόταση La phrase
η λέξη Le mot
η στίξη La ponctuation
η παράγραφος Le paragraphe
το κεφάλαιο Le chapitre
ο διάλογος Le dialogue
η έκφραση η φράση L'expression fem.
το γράμμα αλφαβήτου La lettre
τα περιεχόμενα ενός βιβλίου Le contenu d'un livre
το ευρετήριο ενός βιβλίου L'index d'un livre
ο τίτλος ενός βιβλίου Le titre d'un livre