Φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εργάτες / Les travailleurs next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Γαλλικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Γαλλικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο χτίστης Le maçon
ο αγρότης L'exploitant agricole le fermier
ο υδραυλικός Le plombier
ο ηλεκτρολόγος l'électricien masc.
ο οδηγός Le conducteur
ο μάγειρας Le cuisinier
ο σερβιτόρος Le serveur
ο υπάλληλος Le commis
ο μπάρμαν Le barman